Get Adobe Flash player

Výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

Vstupní prohlídka 300 Kč
Komplexní vyšetření praktickým lékařem
/pro držitele zbrojního a lodního průkazu/
750 Kč
Komplexní vyštření praktickým lékařem
/řidičský průkaz,zdravotní průkaz, vyšetření před cestou do zahraničí pracovní či soukromou,
celková preventivní prohlídka v častější frekvenci než určuje Zdrav. řád/
500 Kč
Vyšetření za účelem vydání profesního průkazu
/svářeč, řidič z povolání…/
300 Kč
Vyšetření pro lázeňskou péči na vlastní náklady, sportovní akce, rekondiční pobyty a pod. 300 Kč
Vyšetření pro policii na vlastní žádost 200 Kč
Vyšetření cílené na vlastní žádost 300 Kč
Vyšetření pro vysokoškolské studium 200 Kč
Ověření zdravotní způsobilosti držitelů řidič. oprávnění po dosažení 65. roku věku 250 Kč
Předoperační vyšetření před výkonem, který není hrazen pojišťovnou 500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace, zpráva o úrazu a uzavírání pojistky pro pojišťovnu 250 Kč
Konzultace s lékařem přímá, telefonická, e-mailem 50 Kč
Lékař. posudek pro odškodnění za bolest a ztížení spoleř. uplatnění u prac. úraů, zpráva pro soudní řízení 250 Kč
Žádost o umístění do ústavu soc. péče, domova důchodců 150 Kč
Návrh na zavedení pečovatel. služby, jiný admin. úkon
/na žádost pacienta/
150 Kč
Aplikace injekce jednorázově /+cena léku, pokud není hrazen poj./ 50 Kč
Aplikace vakcíny /očkování/, kterému předchází vyšetření 150 Kč
Stolice na OK do 50. let věku 50 Kč
Kopie 1 stránka 5 Kč