Get Adobe Flash player

Výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

/Posouzení zdravotní způsobilosti/

Prohlídka
/vstupní, výstupní, periodická/
500 Kč
Prohlídka/Komplexní vyšetření praktickým lékařem
/pro držitele zbrojního a lodního průkazu/
800 Kč
Prohlídka/Komplexní vyštření praktickým lékařem
/řidičský průkaz, zdravotní průkaz, vyšetření před cestou do zahraničí pracovní či soukromou,
celková preventivní prohlídka v častější frekvenci než určuje Zdrav. řád/
600 Kč
Vyšetření za účelem vydání profesního průkazu
/svářeč, řidič z povolání…/
600 Kč
Vyšetření pro rekreační a lázeňskou péči na vlastní náklady, sportovní činnosti, rekondiční pobyty a pod. 600 Kč
Vyšetření pro policii na vlastní žádost 300 Kč
Vyšetření cílené na vlastní žádost pro pojištovnu při uzavírání pojistky
300 Kč
Vyšetření pro vysokoškolské studium 300 Kč
Ověření zdravotní způsobilosti držitelů řidič. oprávnění po dosažení 65. roku věku 300 Kč
Předoperační vyšetření před výkonem, který není hrazen pojišťovnou 500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace, zpráva o úrazu, bodové ohodnocení úrazu
300 Kč
Zpráva o stavu na žádost pacienta
100 Kč
Konzultace s lékařem přímá, telefonická, e-mailem 50 Kč
Lékař. posudek pro odškodnění za bolest a ztížení společ. uplatnění u prac. úraů, zpráva pro soudní řízení 300 Kč
Žádost o umístění do ústavu soc. péče, domova seniorů, pečovatelského domu a pod.
250 Kč
Návrh na zavedení pečovatel. služby
/na žádost pacienta/
250 Kč
Aplikace injekce jednorázově /+cena léku, pokud není hrazen poj./ 50 Kč
Aplikace vakcíny /očkování/včetně vyšetření 200 Kč
Stolice na OK do 50. let věku 180 Kč
Kopie 1 stránka 5 Kč